FACULTY INTERNATIONAL

➼ Prof. Chitaranjan .S.Ranawat - U.S.A

➼ Prof. Marc . F. Swiontkowski - Italy

➼ Dr. John Timberley - U.K

➼ Dr. Ramesh - U.K

➼ Dr. Sadayappan - U.K

➼ Dr. Kim – Korea

➼ Dr. Ashok Marudhanayagam - U.K

➼ Dr. Sen Venkat - U.K

➼ Dr. Anand Shetty – U.K

➼ Dr. C.R. Chandrasekar – U.K

INLAND

⇝ Prof . Benjamin Joseph

⇝ Prof . Sriram

⇝ Prof. A . Devadoss

⇝ Prof. Mayilvahanan

⇝ Prof. S. Rajasekaran

⇝ Prof. R.H. Govardhan

⇝ Prof .T. Chandraprakasam

⇝ Prof. Aa . Rajamani

⇝ Prof. Pugalendhi Pandiyan


➣ Dr. Ajith

➣ Dr. Anbarasu

➣ Dr. Arumugham

➣ Dr. Ashok Gavaskar

➣ Dr. Bharathy

➣ Dr. Bhupesh Karthik

➣ Dr. Binu Thomas

➣ Dr. Balakrishnan

➣ Dr. Boopalan

➣ Dr. Chockalingam

➣ Dr. Clement Joseph

➣ Dr. Dinshaw Pardiwala

➣ Dr. David . V. Rajan

➣ Dr. Francis Roy

➣ Dr. George Thomas

➣ Dr. Girish Dattar

➣ Dr. Gokulraj

➣ Dr. Gopinath

➣ Dr. Gopinath Menon

➣ Dr. Ismail

➣ Dr. Jayanth

➣ Dr. Jayashankar

➣ Dr. Joseph Verghese

➣ Dr. Kannan

➣ Dr. Karthik Kailash

➣ Dr. Kesavan

➣ Dr. Krishnakumar

➣ Dr. Lenin

➣ Dr. Leo Joseph

➣ Dr. Leonard Ponraj

➣ Dr. Lokesh

➣ Dr. Manimaran

➣ Dr. Mathew Cherian

➣ Dr. Meenakshi sundaram

➣ Dr. Milind Choudary

➣ Dr. Mohan

➣ Dr. Mohandas

➣ Dr. Mohan Kumar

➣ Dr. Muthukumar

➣ Dr. Muthuraman

➣ Dr. Muthuvel Rajan

➣ Dr. Nalli Yuvaraj

➣ Dr. Navaladi Shankar

➣ Dr. Neelakrishnan

➣ Dr. Palanikumar

➣ Dr. Palanivel Rajan

➣ Dr. Parthasarathy

➣ Dr. Prahalad Kumar Singhvi

➣ Dr. Prakasam

➣ Dr. Rajapandiyan

➣ Dr. Rajasekhar Reddy

➣ Dr. Ramesh Babu

➣ Dr. Sachin Tapasvi

➣ Dr. Sanjai Desai

➣ Dr. Sankaralingam

➣ Dr. Satish Devadoss

➣ Dr. Sathyanarayana

➣ Dr. V J. Senthil

➣ Dr. S.Shanmuganathan

➣ Dr. Sharath Rao

➣ Dr. Singaravelu

➣ Dr. Sivakumar

➣ Dr. Sivamurugan

➣ Dr. Srinivasan

➣ Dr. Sridhar

➣ Dr. Subash Kale

➣ Dr. Subramaniam

➣ Dr. Sugavanam

➣ Dr. Sundararajan

➣ Dr. Suryanarayanan

➣ Dr. Tanna

➣ Dr. Thangamuthu

➣ Dr. Thilak Jepagnanam

➣ Dr. Thirunarayanan

➣ Dr. Titus

➣ Dr. Vanasekhar

➣ Dr. Vasudevan

➣ Dr. Vernon Lee

➣ Dr. Vijay

➣ Dr. Vijay Bose

➣ Dr. Vijayaraj

➣ Dr. Vinu George

➣ Dr. Venkatesh

➣ Dr. Kumar